MENU NAWIGACYJNE

Nasza firma współpracując z firmą geodezyjną świadczy następujące usługi geodezyjne:

 • Podziały nieruchomości,
 • Złączenia działek,
 • Sporządzanie dokumentacji do regulacji stanów prawych nieruchomości
 • Wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych,
 • Wytyczenia obiektów budowlanych oraz sieci i przyłączy uzbrojenia terenu,
 • Inwentaryzacje powykonawcze budynków, oraz sieci i przyłączy uzbrojenia terenu,
 • Aktualizacje map,
 • Opracowania map do celów projektowych,
 • podział budynków,
 • scalanie budynków,
 • Inne opracowania geodezyjne.