MENU NAWIGACYJNE

Są to dokumenty, które określają wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Sporządzamy certyfikaty energetyczne dla:

  • mieszkań,
  • domów jednorodzinnych,
  • budynków wielorodzinnych,
  • obiektów użyteczności publicznej,
  • części budynków stanowiących całość techniczno- użytkową,
  • innych obiektów wymagających świadectw energetycznych typu budynki produkcyjne, magazynowe, hale.